Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 15:14

Πρωταθλήματα 8x8 και 5x5 2018

Οι αιτήσεις για συμμετοχές στα Πρωταθλήματα 8x8 και 5x5 που διοργανώνουμε θα είναι ανοιχτές μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, 2018.